Wybierz swój język

wer. 3.3.3, m. 2023-12-02

       .      
       _|      
         ___/\__ ____ __  / |_______ ____ _________  | VCS/XL/XE
      /    \/  \ \ / |  ___ \  \ ______/__ | LYNX 
        /  /\__/ /\ \ \/  | / \/ / /\ \_____  | | ST/STe/TT
       \  \/ \ \/ / \ / | \___/ \/ /  \/  | | FALCON 
       \___ __/\____/  \/___|  |__|____/_____ ___| | JAGUAR
  \/   /______\  |____!NE7     \/

I. ZASADY OGÓLNE

 1. Prace zgłoszone do konkursu będą oceniane przez wszystkich uczestników party, zarówno obecnych na party place, jak i głosujących zdalnie.
 2. Prace nadsyłamy za pomocą formularza, który jest umieszczony TUTAJ. Prosimy nie nadsyłać prac za pośrednictwem innych form kontaktu np. e-maili. Jeśli zamierzasz wysłać więcej niż jedną pracę, zrób to w oddzielnych zgłoszeniach – każda praca powinna mieć własny rekord i zbiór plików.
 3. Nieprzekraczalny termin nadsyłania prac to czwartek, 15 sierpnia 2024 roku, godzina 12:00 CET (UTC+1)Po tym czasie formularz zostanie zablokowany, a nowe prace nie będą przyjmowane do konkursu. Zachęcamy do jak najwcześniejszego nadsyłania prac - ułatwia to prawidłową prezentację i reakcję w razie problemów.
 4. Nadsyłane prace powinny zawierać minimum:
  • plik informacyjny txt, z tytułem pracy, autorem(-ami), kategorią, wymaganą konfiguracją sprzętową,
  • wykonywalne pliki binarne lub obraz dyskietki (nie dotyczy kategorii Wild),
  • opcjonalny, lecz mocno rekomendowany, plik video z zarejestrowaną pracą; format MP4, 1920x1080, 50fps - będzie stanowić 100% gwarancję poprawnej prezentacji
 5. Nadsyłane prace nie mogą być wcześniej publikowane.
 6. Wszystkie zgłoszone prace mają status freeware. Uczestnicy wyrażają również zgodę na publikację ich prac w ramach zbiorczych "Silly Venture Packów" na stosowne platformy sprzętowe.
 7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany zadeklarowanej kategorii w konsultacji z autorem, w szczególności, jeśli praca nie spełnia warunków danej kategorii lub spełnia warunki kategorii o niższych wymaganiach.
 8. Wszystkie prace do konkursów muzycznych i graficznych muszą być autorskie - niedopuszczalne są plagiaty, covery, zdjęcia, itp.
 9. Prezentacja będzie poprzedzona planszą zawierającą tytuł, autora(-ów), kategorię. Podczas zgłaszania pracy możliwe jest podanie dwóch form tytułu - do prezentacji w czasie konkursu i do publikacji wyników.
 10. Prace zostaną opublikowane w postaci zbiorczej paczki  1-go września b.r., Do tego momentu autorzy mogą publikować prace samodzielnie lub przesyłać poprawione, finalne wersje swojej pracy.
 11. Wszelkie treści niezgodne z obowiązującym prawem, jak również treści powszechnie uznane za obraźliwe są niedozwolone. Organizatorzy będą nakłaniać autorów do ich usunięcia, w przypadku odmowy mogą wycofać pracę z konkursu.
 12. Organizatorzy dysponują sprzętem wymienionym w specyfikacji sprzętowej. W przypadku szczególnych wymagań jakiejkolwiek pracy, organizatorzy mogą poprosić autorów o dostarczenie sprzętu.
 13. Dedykowane konkursy dotyczą prac na sprzęt firmy Atari. Prace na inne platformy mogą być prezentowane w kategorii Wild.

II. ZASADY SZCZEGÓŁOWE KATEGORII

a. Music compo

 1. Utwory muzyczne mogą mieć długość do 5 minut. Jeśli utwór jest dłuższy, po upływie tego czasu zostanie wyciszony.
 2. Utwory muszą być oryginalne, nie mogą być coverem, plagiatem, przeróbką. Istnieje możliwość prezentacji covera w kategorii Wild, należy wówczas jednoznacznie wymienić w opisie oryginał.

Sprawdź listę wymagań i zasad dla konkretnych platform poniżej

b. Graphics compo

 1. Prace powinny być dostarczone w jednym z powszechnych formatów dostępnych na danej platformie. Można je również dostarczyć w postaci pliku wykonywalnego.
 2. Należy zachować szczególną ostrożność przy wykorzystaniu dodatkowych technik dostępnych dla platformy; używanie aktywnych przeplotów, overscanu itp. może skutkować niepoprawną prezentacją pracy. Prace są przedstawiane na compo hall przy użyciu projektora oraz streamowane do sieci w postaci video 1920x1080.
 3. Prace muszą być oryginalne, nie mogą być plagiatem, przeróbką czy skanem fotografii.
 4. Prace są prezentowane przez 45 sekund (i taką długość powinien mieć ewentualnie dostarczony plik video).

Sprawdź listę wymagań i zasad dla konkretnych platform poniżej

c. Game compo

 1. Prace w kategoriach Game Compo przedstawiane są w postaci nagrania video z rozgrywki i ogólnej prezentacji gry. Nie ma obecnie możliwości prezentacji w pełni interaktywnej - jest to spowodowane konfiguracją sprzętu pod kątem streamingu.
 2. Jeśli reprezentanci autorów obecni są w czasie compo na party place, mogą prowadzić narrację na żywo podczas odtwarzania nagrania i opowiadać o produkcji. Chęć takiej formy prezentacji należy zgłosić organizatorom lub Compo Team przed konkursem, aby całość przebiegła sprawnie.
 3. Zachęcamy do przygotowania nagrania video przez samych autorów, jako znających grę najlepiej - plik video może wówczas zawierać ich komentarz.
 4. Prezentacja gry w postaci nagrania video, powinna trwać do 5 minut. W uzasadnionych przypadkach (ze względu na stopień skomplikowania lub rozbudowaną oprawę audiowizualną gry) prezentacje mogą być nieco dłuższe, jednak prosimy o nie nadużywanie tego :) Każdy przypadek będzie rozpatrywany osobno.
 5. Jeśli autorzy nie dostarczą nagrania, krótki gameplay i prezentacja zostanie nagrana przez Compo Team.

III. SPECYFIKACJE SPRZĘTU

 1. Organizatorzy dysponują sprzętem w konfiguracjach wymienionych poniżej i tylko z takich są w stanie przeprowadzać prezentację.
 2. Jeśli praca wymaga szczególnych warunków technicznych, autorzy powinni zadbać o odpowiednio wczesne dostarczenie sprzętu organizatorom.
 3. Powyższa zasada nie obowiązuje, jeśli autorzy dostarczą plik video z prezentowaną pracą

a. ATARI VCS 2600

Dostępne są następujące konsole:

 • Atari 2600 jr
 • Atari 7800 w trybie zgodności z Atari 2600

Jako nośnik, do konsoli będzie wpięty cartridge Harmony Cart. Dopuszczalne jest użycie trybów bankswitchingu, użytych komercyjnie przed rokiem 2000.

b. ATARI XL/XE

Dostępne są następujące komputery:

 • Za konfigurację standardową uznajemy komputer XL/XE z rozszerzeniem pamięci 1MB Ultimate, 2xPOKEY (stereo), GTIA, Covox
 • Za konfigurację ponadstandardową uznajemy komputer XL/XE jak wyżej plus VBXE 2.1 core 1.24 i Rapidus

Komputery będą podłączone do następujących nośników:

 • SIO2SD (dane na karcie SD) podłączone do portu SIO
 • SIDE3 (dane na karcie SD) podłączony do portu cartridge'a
 • SIO2USB podłączony do portu SIO Atari i komputera PC (z najnowszą wersją programu AspeQT) - do emulacji stacji dysków lub magnetofonu
 • fizyczny napęd floppy
 • Atari 1010 bez turbo :-)

W przypadku prac wymagających innego sprzętu (specyficzne turbo do stacji dysków, CPU 65x816, prototypy nowych urządzeń lub inne mniej popularne modyfikacje) autorzy proszeni są o określenie swoich wymagań odpowiednio wcześniej, żebyśmy mogli się upewnić, że prezentacja nie sprawi problemów.

c. PORTFOLIO / ST / STE / TT / FALCON ORAZ JAGUAR

Dostępne są następujące konfiguracje sprzętu:

 • Atari Portfolio (standardowy config)
 • Atari Falcon 030, 14mb RAM & FPU
 • Atari Falcon 060, 14mb RAM + 256Mb RAM + ethernet
 • Atari 1040 STe, 4mb RAM, floppy-drive + CosmosEx lub Satandisk
 • Atari Jaguar z napędem CD, cartridgem Skunk oraz cartridgem GameDrive
 • Atari Lynx z cartridge AGA Cart

IV. KATEGORIE KONKURSÓW

Oto standardowa, domyślna lista kategorii konkursowych. Konkurs w danej kategorii zostanie przeprowadzony o ile zostanie do niej zgłoszona co najmniej jedna praca. Do poniższej listy mają zastosowania powyższe zasady dotyczące sprzętu i typu konkursu

 • Atari VCS 2600
  • Game Compo
  • Music Compo
   - każda praca musi być dostarczona jako plik wykonywalny 2600 (tj. .bin, .a26 itp.) i musi działać na konsoli 2600. Nie wysyłaj wyłącznie plików z trackerów - niektóre z nich nie zachowują ograniczeń konsoli (np. Furnace Tracker)
  • Demo Compo
 • Atari XL/XE
  • 256B Game Compo
     - gry o rozmiarze pliku wykonywalnego do 256 bajtów
  • Game Compo
  • Graphics Compo
   - grafika musi używać możliwości standardowego Atari- ANTIC / GTIA, prace używające np. VBXE mogą być zgłaszane do Wild Compo
  • Music Compo
     - utwory muzyczne wykorzystujące wyłącznie 1 lub 2 układy POKEY (mono / stereo)
  • Covox Music Compo
     - utwory muzyczne wykorzystujące wyłącznie rozszerzenie Covox
  • GTIA Music Compo
     - utwory muzyczne wykorzystujące wyłącznie układ GTIA (1-bit)
  • Intro 256b
     - intra o rozmiarze pliku wykonywalnego do 256 bajtów
  • Intro 16k
     - intra o rozmiarze pliku wykonywalnego do 16 kilobajtów
  • Demo Standard
     - dema uruchamialne na konfiguracji standardowej
  • Demo VBXE/Rapidus
     - dema wymagające do działania VBXE i/lub Rapidusa

  • ATASCII Compo - edycja SV (oryginalny pomysł: Logiker)
     - Grafika stworzona ze znaków w 2-kolorowym, standardowym trybie graficznym BASICa 0 (tryb 2 procesora Antic), bez użycia technik dodatkowych typu DLI czy scroll
     - Ekran o szerokości standardowej (40 znaków) i wyskości do 28 linii
     - Wyłącznie standardowy zestaw znaków ATASCII, nie dopuszczalna redefinicja
    - Nie są dozwolone techniki specjalne, zwiększające ilość kolorów, rozdzielczość, czy dodające animację - wyłącznie jeden znak na komórkę, 2 odcienie koloru (znaki/tło) plus statyczny kolor ramki ze standardowej palety Atari
     - Prace dostarczamy w postaci pliku uruchamialnego xex
     - Polecamy użycie jako edytora programu Playscii wraz z pluginem ATASCII Exporter. Szczegółowe instrukcje i linki do pobrania znajdziecie tutaj. UWAGA: dołączony plugin umożliwia wygenerowanie obrazu o wysokości do 28 linii.

     - Obowiązują pozostałe reguły Graphics Compo, w części mającej tu zastosowanie
 • Atari ST/STE
  • Game Compo
  • Graphics Compo
   - grafika będzie wyświetlana przy wykorzystaniu możliwości Atari ST lub STe
   - proszę podać tryb graficzny i paletę (ST 9-bit lub STe 12-bit)
   - maksymalna rozdzielczość dla trybu kolorowego to 416*274
   - w przypadku niestandardowego formatu grafiki należy dostarczyć plik wykonywalny do wyświetlenia
  • 4chn Music Compo
     - utwory muzyczne w 4-kanałowym formacie MOD (np. ProTracker)
  • 8chn Music Compo
     - utwory muzyczne w 8-kanałowym formacie MOD (np. Octalyser)
  • YM2149 Music Compo
     - utwory muzyczne dla układu YM2149 z ew. wykorzystaniem kanałów DMA (do dwóch kanałów sampli)
  • 128b Intro compo
     - pierwotnie Boot Sector Compo - dlatego część uruchamialna prac powinna mieścić się w 128 bajtach. Dla wygody organizatorzy dopuszczają i zachęcają do dostarczenia intra w postaci systemowego pliku wykonywalnego - wówczas całkowity rozmiar pliku może mieć do 160 bajtów (128 bajtów to część uruchamialna i dane + 32 bajty nagłówka)
  • 4kb Intro Compo
     - intra o rozmiarze pliku wykonywalnego do 4 kilobajtów
  • 96kb Intro Compo
     - intra o rozmiarze pliku wykonywalnego do 96 kilobajtów
  • Demo Compo
 • Atari Falcon
  • Game Compo
  • Graphics Compo
   - Prosimy o dostarczenie zgłoszeń w formacie TGA lub PNG z dokładnymi informacjami o trybie graficznym Falcona, który ma być użyty do ich wyświetlenia. W przypadku formatu specyficznego dla Falcona należy określić jakie oprogramowanie ma być użyte do jego wyświetlenia. Unikaj używania JPG – ogólna paleta Falcona to 15/16-bitowa (HiColor), a nie 24 (TrueColor).
  • Music Compo
  • 256b Intro Compo
     - pierwotnie Boot Sector Compo - dlatego część uruchamialna prac powinna mieścić się w 256 bajtach. Dla wygody organizatorzy dopuszczają i zachęcają do dostarczenia intra w postaci systemowego pliku wykonywalnego - wówczas całkowity rozmiar pliku może mieć do 288 bajtów (256 bajtów to część uruchamialna i dane + 32 bajty nagłówka)
  • 4kb Intro Compo
     - intra o rozmiarze pliku wykonywalnego do 4 kilobajtów
  • 96kb Intro Compo
     - intra o rozmiarze pliku wykonywalnego do 96 kilobajtów
  • 030 Demo Compo
     - dema wykorzystujące wyłącznie standardowy procesor 68030 & FPU
  • 060 Demo Compo
     - dema wykorzystujące procesor 68060
 • Atari Jaguar
  • Game Compo
   - wszystkie zgłoszenia będą prezentowane przy użyciu prawdziwego Jaguara z rozszerzeniem Skunkboard lub GameDrive
  • Demo Compo
   - wszystkie zgłoszenia będą prezentowane przy użyciu prawdziwego Jaguara z rozszerzeniem Skunkboard lub GameDrive
  • 256b Intro Compo
   - Skompilowany plik binarny wraz z danymi w formacie .bin powinien mieć rozmiar do 256 bajtów. Naturalnie opcjonalne pliki w innych formatach (np. j64) będą powiększone o właściwe im nagłówki 
 • Atari Lynx
 • Atari Portfolio Game Compo
 • Wild - wszelkie prace nie spełniające wymagań innych kategorii; prace na inne platformy, utwory MP3, prezentacje video, multimedialne etc.
  ------------------------------------------------------------------------------------------