Silly Venture 2k23WE odbędzie się w tym miejscu:

Adres party-place:

GEDANUS
ul. Św. Barbary 3
Gdańsk

Pokaż SillyVenture 2023WE na większej mapie