Wybierz swój język

Oryginalny pomysł konkursu i instrukcje w wersji angielskiej: Logiker

Linki do pobrania

Instalacja

  • Pobierz i zainstaluj Playscii rozpakowując do folderu
  • Pobierz ATASCII XEX Exporter i rozpakuj wszystkie katalogi (oprócz Screenshots) do folderu, gdzie znajdują się pliki programu Playscii
  • Uruchom Playscii

Używanie Playscii do tworzenia ATASCII Artów

Playscii to bardzo wszechstronne narzędzie do tworzenia nie tylko różnych rodzajów grafiki ASCII, ale także animacji. Skupimy się tutaj tylko na części tworzenia standardowego ATASCII (ATARI ASCII).

Nowy plik

Po uruchomieniu edytora wybierz z menu:

File -> New

Wybierz nazwę.

Pozostaw wysokość i szerokość.

Zapamiętaj folder do którego będą zapisywane pliki!

Zestaw znaków i paleta

Naciśnij spację - ukaże się okno wyboru zestawu znaków i palety.

Wybierz zestaw znaków "AtariAll" i zapisz ustawienie klikając "Set: ...". (jeśli nie widzisz zestawu 'AtariAll' musisz go zainstalować. W przeciwnym wypadku wybierz 'atari', jednak nie zawiera on znaków w negatywie)

Opcjonalnie: Wybierz paletę "atari" klikając "Palette: ...".

Rysowanie

Teraz powinieneś móc rysować. Ale pamiętaj:

Możesz używać tylko dwóch odcieni jednego koloru. Kolory określa się podczas eksportu pracy do pliku XEX.

Eksport

Kliknij 'File' -> 'Export...'

(Nie używaj 'Export last'. Ta opcja nie zawsze działa.)

Wybierz Atari XEX Exporter. (Jeśli nie widzisz tej opcji, musisz ją zainstalować)

Wybierz nazwę pliku i naciśnij Export

export 01

Następnie określ kolory w jakich prezentowana będzie praca:

export 02

Zostanie stworzony plik wykonywalny.

Kolory tła i znaków określamy wg poniższej tabeli, natomiast kolor ramki (Border) jest to po prostu kolejny kolor, liczony od 0 od lewego górnego jej rogu, lub poprostu:

border color = (color * 16) + (luminance * 2)

export 03

Uruchomienie pliku

Pliki .xex możesz uruchamiać bezpośrednio w emulatorach takich jak np. Altirra.