W tym miejscu umieszczony zostanie formularz do przesyłania prac, do 30 września 2023. W chwili obecnej trwają prace serwisowe, związane ze zgłoszonymi podczas edycji letniej problemami.

Dziękujemy i zapraszamy niedługo!