Wybierz swój język

W tym miejscu umieszczony zostanie formularz do przesyłania prac, do 16 czerwca 2023.

W chwili obecnej trwają prace serwisowe, związane z problemami zgłoszonymi podczas ostatniej edycji.

Dziękujemy i zapraszamy niedługo!

Lista kategorii - szczegółowe ustalenia znajdziecie w regulaminie

  • Atari XL/XE
   • Graphics Compo
   • ATASCII Compo
   • Pokey Music Compo
   • GTIA/1bit Music Compo
   • Covox Music Compo
   • 256B Game Compo
   • Game Compo
   • Intro 256B
   • Intro 16kB
   • Demo Standard (6502/GTIA)
   • Demo VBXE
  • Atari ST/STE
   • Graphics Compo
   • YM2149 Music Compo
   • 4chn Music Compo
   • 8chn Music Compo
   • Game Compo
   • 128b Intro compo
   • 4kb Intro Compo
   • 96kb Intro Compo
   • Demo Compo
  • Atari Falcon
   • Graphics Compo
   • Music Compo
   • Cubase Audio Compo
   • Game Compo
   • 256b Intro Compo
   • 4kb Intro Compo
   • 96kb Intro Compo
   • Demo Compo
   • 060 Demo Compo
  • Atari VCS 2600
   • Music Compo
   • Game Compo
   • Demo Compo
  • Wild Compo
  • Atari 5200
   • Game Compo
   • Demo Compo
  • Atari 7800
   • Game Compo
   • Demo Compo
  • Atari Lynx
   • Game Compo
   • Demo Compo
  • Atari Jaguar
   • Game Compo
   • Intro 256B
   • Demo Compo
  • Atari Portfolio
   • Game Compo
   • Demo Compo